Spectaculaire verplaatsing 1e kazemat Sas van Vreeswijk

22/02/2017
 
Bouwcombinatie Sas van Vreeswijk verplaatst op 22 februari een kazemat van 1,2 miljoen kg. Dit gebeurt om ruimte te maken voor de bouw van de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal. 

Rijkswaterstaat en Sas van Vreeswijk hebben deze dag diverse activiteiten voor jong en
oud georganiseerd tussen 08u00 en 15u00. 
 

Uitkijkzone Lekdijk
Vanaf ongeveer 09.30 uur startte het draagportaal met rijden. Binnen een speciaal ingerichte
uitkijkzone op de Lekdijk kunnen bezoekers de verplaatsing goed volgen.

De kazemat dateert uit de jaren ’30 van de vorige eeuw, een bijzondere tijd. Daarom zijn er
soldaten uit die tijd aanwezig om bezoekers meer te vertellen over hoe kazematten en de Nieuwe
Hollandse Waterlinie vroeger gebruikt werden in de strijd.

Exposities
In de tent naast de keet van Sas van Vreeswijk zijn exposities ingericht. Hier kunnen bezoekers
meer informatie krijgen over de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de verplaatsing en hoe die in zijn
werk gaat en over het project ‘Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis’.